Baby Mama Драма

Ник Кенън отговаря на докладите, че плаща 3 милиона долара годишно за издръжка на деца, твърди, че харчи „много повече от това“

Ник Кенън отвръща на твърденията, че харчи 3 милиона долара годишно за издръжка на деца, като настоява, че харчи много повече от това за всичките си деца годишно. Прочетете Повече